Fundusze unijne

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

Projekt: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Nr Naboru POIR.03.04.00-0313/20-001

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015(2020/N). Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. W ramach wskazanych zadań planowane działania polegają na niezaprzestaniu działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielana jest dotacja od 01.08.2020 do 31.10.2020. Wartość projektu wynosi 286 222,32 zł i jest w 100 % finansowana ze środków UE.